avakaḍḍhati

Ne.4 (avakaḍḍhayitvā). Pass.; avakaḍḍhati Ja.iv.415 (hadayaṃ me a. my heart is weighed down = sokena avakaḍḍhīyati C; variant reading avakassati)
pp avakaḍḍhita.

ava + kaḍḍhati, cp. avakassati & apakassati