aṅgulika

finger Ja.iii.13 (pañc˚); Ja.v.204 (vaṭṭ˚ = pavāḷ˚ ankurasadisā vaṭṭangulī Ja.v.207). See also pañcangulika. Anguli & Anguli;

= angulī