jutimatā

splendour, brightness, prominence Ja.14; Ja.v.405

fr. jutimant