jānana

knowledge, cognizance, recognition; intelligence, learning, skill Ja.i.145 (attānaṃ-˚kālato paṭṭhāya from the time of self-recognition), Ja.i.200 (-˚manta knowledge of a spell, a spell known by tumhākaṃ), Ja.ii.221; Snp-a.330; Dhp-a.ii.73 (˚sabhāva ñatta); DN-a.i.86 (akkhara˚); Vism.391 (˚atthāya in order to know), Vism.436 (= pajānana). Cp. ājānana. ajānana not knowing (˚-) Ja.v.199; Ja.vi.177; not known Ja.i.32 (˚sippa).

fr. jñā