kataññutā

gratefulness (defined at Kp-a.144 as katassa jānanatā) Snp.265; Ja.i.122 (T. ˚nā variant reading ˚tā); Ja.iii.25; Pv.ii.9#7; Vv-a.63; Sdhp.497, Sdhp.540. In combination with kataveditā SN.ii.272; AN.i.61; AN.ii.226, AN.ii.229 kataññū-kataveditā Ja.iii.492. -akataññutā ungratefulness in combination with akataveditā AN.i.61; AN.iii.273; Ja.v.419; as one of the 4 offences deserving of Niraya AN.ii.226.

abstr. fr. last