kulala

vulture, hawk, falcon, either in combination with kāka or gijjha, or both. Kāka + k˚ Vin.iv.40; Snp.675 (= Snp-a.250); gijjha + k˚ Pv-a.198; gijjhā kākā k Vin.iii.106; kākā k˚ gijjhā MN.i.58; cp. gijjho kanko kulalo MN.i.364, MN.i.429.