kumāra

young boy, son Snp.685 sq. (kuhiṃ kumāro aham api daṭthukāmo: w. ref. to the child Gotama); Pv.iii.5#2; Pv-a.39, Pv-a.41 (= māṇava) daharo kumāro MN.ii.24, MN.ii.44
■ a son of (-˚) rāja˚ Pv-a.163; khattiya˚, brāhmaṇa˚ Bdhd 84; deva˚ Ja.iii.392 yakkha˚ Bdhd 84.

  • -kīḷā the amusement of a boy Ja.i.137;
  • -pañhā questions suitable for a boy Kp iii.;
  • -lakkhaṇa divination by means of a young male child (+ kumāri˚) DN.i.9.

Vedic kumāra