lābu

Lābuka = lāpu (alābu) gourd or pumpkin, often used as receptacle Ja.i.158 (˚ka), Ja.i.411 (˚kumbhaṇḍa vesseḷ made of the gourd); Ja.v.37 (˚ka), Ja.v.155 (addha-lābu-samā thanā); Dhp-a.ii.59 (˚ka); Snp-a.227 (lābumhi catumadhuraṃ pūretukāmo).

  • -kaṭāha a gourd as receptacle Vism.255, Vism.359; Vb-a.63.