nimujjati

to sink down, plunge into (with loc.), dive in, be immersed AN.iv.11; Pp.74; Ja.i.66, Ja.i.70; Ja.iii.163, Ja.iii.393 (kāmakalale); Ja.iv.139; aor nimujji Ja.ii.293; Pv-a.47 (udake)
caus nimujjeti (so read for nimujjati Ja.v.268) & nimujjāpeti to cause to sink or dive, to drown Ja.iii.133; Ja.iv.142 (nāvaṃ)
pp nimugga q.v.

Sk. nimajjati, ni + mujjati