nisajjeti

to spend, bestow, give, give up Pv-a.105 (dānûpakaraṇā nisajjesi read better as ˚karaṇǡni sajjesi). See also nissajjati.

sic MSS. for niss˚; Sk. niḥsarjayati, nis + sajjeti, Caus. of sṛj