niṭṭhāti

to be at an end, to be finished Ja.i.220; Ja.iv.391; Dhp-a.i.393
pp niṭṭhita, Caus niṭṭhāpeti (q.v.).

Sk. niṣṭiṣṭhati, nis + tiṭṭhati, the older *sthāti restored in compound