nāyaka

leader, guide, lord, mostly as epithet of the Buddha (loka˚ “Lord of the World” Snp.991 (loka˚); Mhvs.vii.1 (id.); Sdhp.491 (tilokassa) bala-nāyakā gang leaders Ja.i.103.

BSk. nāyaka (cp. anāyaka without guide Avs.i.210); fr. neti; cp. naya