pajānāti

to know, find out, come to know, understand, distinguish DN.i.45 (yathābhūtaṃ really truly), DN.i.79 (ceto paricca), DN.i.162, DN.i.249; Snp.626, Snp.726 sq., Snp.987; Iti.12 (ceto paricca); Dhp.402; Pv.i.11#12 (= jānāti Pv-a.60); Ja.v.445; Pp.64
ppr pajānaṃ Snp.884, Snp.1050 Snp.1104 (see expln at Mnd.292 = Cnd.378); Iti.98; Pv.iv.1#64; and pajānanto Snp.1051
ger paññāya (q.v.)
caus paññāpeti;

pp paññatta;
pass paññāyati
pp paññāta (q.v.).
■ Cp. sampajāna.

pa + jānāti