pakirati

to let down (the hair), scatter, let fall DN.ii.139 = DN.ii.148 (ger. pakiriya); Ja.v.203 (so read for parikati); Ja.vi.207 (aor ˚kiriṃsu)
ger pakira (= pakiritvā) Ja.vi.100 (read pakira-cārī, cp. C. on p. 102), Ja.vi.198 (read p- parī)
caus pakireti

  1. to throw down, upset Vin.iv.308 (thūpaṃ); SN.i.100; Iti.90 (variant reading kīrati)
  2. to scatter SN.i.100 = Iti.66; Pp.23

pp pakiṇṇa (see ˚*ka*).

pa + kirati