pariyesanā

-na (nt.) search, quest, inquiry

  1. (-nā) DN.ii.58, DN.ii.61, DN.ii.280 (twofold, viz. sevitabbā and asevitabbā); DN.iii.289; MN.i.161 (twofold, viz ariyā & anariyā); AN.ii.247 (id.); SN.i.143; SN.ii.144, SN.ii.171 SN.iii.29; SN.iv.8 sq. (assāda˚ & ādīnava˚); AN.i.68 (kāma˚), AN.i.93
  2. (˚na) Mnd.262 (˚chanda, + paṭilābha˚ & paribhoga˚); Dhp-a.iii.256 (kāmaguṇe ˚ussukka). With paṭiggahaṇa & paribhoga at Dhp-a.i.75.

fr. pariyesati