pavāreti

  1. to invite, offer, present, satisfy SN.i.190; AN.iv.79; Ja.iii.352.
  2. to celebrate the Pavāraṇā (i.e. to come to the end of the Vassa) Vin.i.160 sq.; Vin.ii.255; Dhp-a.i.87; Ja.i.29, Ja.i.215; Ja.iv.243 (vuttha-vassa p.); Vism.90; Snp-a.57

pp pavārita (q.v.) See also sam˚. Pavala & Pavala;

Caus. of pa + vṛ; cp. BSk. pravārayati Divy.116, Divy.283, etc.