payuta

(wrongly) applied, at random, careless “misdirected” AN.i.199; Snp.711 (˚ṃ vācaṃ = obhāsaparikathā-nimitta-viññatti-payuttaṃ ghāsesana-vācaṃ Snp-a.497), Snp.930 (= cīvarādīhi sampayutta tadatthaṃ vā payojita Snp-a.565; Mnd.389 however reads payutta and explains as “cīvarapayutta” etc.).

pp. of pa + yu, cp. Sk. pra + yuta united, fastened to, increased