pubbaka

adjective

  1. former, ancient, living in former times DN.i.104 (isayo), DN.i.238 (id.); Snp.284 (id.) SN.ii.105; SN.iv.307 (ācariya-pācariyā); Thag.947.
  2. (-˚; cp. pubba2 1) having formerly been, previous Ja.i.182 (suvaṇṇakāra˚ bhikkhu), cp. BSk. ˚pūrvaka in same use at Avs.i.259, Avs.i.296, Avs.i.322.
  3. (-˚) accompanied or preceded by Thag-a.74 (guṇ’ âbhitthavana udāna); Pv-a.122 (puññânumodana˚ maggācikkhana) cp. āśvāsana-pūrvaka Jtm.210.

fr. pubba2