sagotta

kinsman Ja.v.411; cp. Ja.vi.500.

sa2 = saṃ, + gotta