samavāpaka

storeroom MN.i.451.

sama + vāpaka, cp. vapati1