sambhagga

broken SN.i.123; MN.i.237. Cp. sampali˚.

saṃ + bhagga