sandati

to flow DN.ii.128, DN.ii.129 (aor. sandittha); Ja.i.18; Ja.vi.534 (variant reading sikandati siyandati?); Pv.ii.10#4 (= pavatteti Pv-a.143)
caus sandāpeti to cause to flow Mil.122
pp sanna. Cp. vissandati & vissandaka.

syand; Dhtp.149: passavane