tila

the sesame plant & its seed (usually the latter, out of which oil is prepared: see tela), Sesamum Indicum. Often combd with taṇḍula e.g. AN.i.130 = Pp.32; Ja.i.67; Ja.iii.53
■ Vin.i.212 (navātilā); AN.iv.108; Snp.p.126; Ja.i.392; Ja.ii.352; Vism.489 (ucchu˚); Dhp-a.i.79; Pv-a.47 (tilāni pīḷetvā telavaṇijjaṃ karoti).

  • -odana rice with sesame Ja.iii.425;
  • -kakka sesame paste Vin.i.205;
  • -tela ses. oil Vv-a.54 (˚ṃ pātukāma) Dhp-a.iii.29; Bdhd 105;
  • -piññāka tila seed-cake, oilcake Vv-a.142;
  • -piṭṭha sesamum-grinding, crushed s seed Vin.iv.341.
  • -muṭṭhi a handful of ses. Ja.ii.278
  • -rāsi a heap of t. seeds Vv-a.54;
  • -vāha a cartload of t seeds AN.v.173 = Snp.p.126;
  • -saṅgulikā a ses. cake Dhp-a.ii.75.

Vedic tila m.