upphāsulika

adjective “with ribs out”, i.e. with ribs showing emaciated, thin, “skinny” Pv.ii.1#1 (= uggata-phāsuka Pv-a.68); Pv.iv.10#1 (MSS. uppā˚); Thag-a.133 (spelt uppā˚).

ud + phāsulikā for phāsukikā = phāsuka a rib