vekalla

deficiency Ja.v.400; Mil.107; Dhs.223; Dhp-a.ii.26 (anga˚ deformity), Dhp-a.ii.79; Dhp-a.iii.22; Vv-a.193; Sdhp.5, Sdhp.17
■ As vekalya at Kp-a.187 (where contrasted to sākalya)
■ jaṇṇū avekallaṃ karoti
to keep one’s knees straight Mil.418 (Kern,

Toevoegselen

s. v trsls “presses tightly together”). See also avekalla. Vekallata & vekalyata

fr. vikala