vicikicchita

doubt Pv.iv.1#37.

pp. of vicikicchati