viheti

Viheti1

to be afraid (of) Ja.v.154 (= bhāyati C.). Cp. vibheti.

for bibheti?

Viheti2

to be given up, to disappear, to go awav Ja.iv.216 Kern,

Toevoegselen

s. v. wrongly = vi + eti.

contracted Pass. of vijahāti = vihāyati, cp. vihāhesi