vijayati

(& vijinati) to conquer, master, triumph over DN-a.i.250 (vijeti); fut. vijessati Ja.iv.102. ger. vijeyya Snp.524, Snp.1002; and vijetvā Ja.iii.523
pp vijita. Cp. abhi˚.

vi + jayati