vividha

Vividha1

adjective divers, manifold, mixed; full of, gay with (-˚) DN.ii.354; Pv.ii.4#9; Vv.35#9; Mil.319 Mhvs.25, Mhvs.30; Snp-a.136 (in expln of vi˚: “viharati vividhaṃ hitaṃ harati”).

vi + vidha1

Vividha2

carrying-yoke DN.i.101; SN.i.78 (as variant reading khāri-vividhaṃ, see khāri); Ja.iii.116 (parikkhāraṃ vividhaṃ ādāya, where variant reading reads khāriṃ vividhaṃ).

for Sk. vivadha; vi + vah