āsiṃsati

to hope for wish, pray for (lit. praise for the sake of gain), desire (w. acc.) SN.i.34, SN.i.62; Snp.779, Snp.1044, Snp.1046 (see Cnd.135) Ja.i.267; Ja.iii.251; Ja.iv.18; Ja.v.435; Ja.vi.43; Mnd.60; Mhvs.30, Mhvs.100; Vv-a.337; Pv-a.226 (ppr. āsiṃsamāna for āsamāna, q.v.).

Sk. āśaṃsati, ā + śaṃs, cp. also śās & āsāsati, further abhisaṃsati, abhisiṃsati & āsaṃsati