abhimukha

adjective facing, turned towards, approaching Ja.ii.3 (˚ā ahesuṃ met each other). usually -˚ turned to, going to, inclined towards DN.i.50 (purattha˚) Ja.i.203 (devaloka˚), Ja.i.223 (varaṇa-rukkha˚); Ja.ii.3 (nagara˚), Ja.ii.416 (Jetavana˚); Dhp-a.i.170 (tad˚); Dhp-a.ii.89 (nagara˚); Pv-a.3 (kāma˚, opp. vimukha), Pv-a.74 (uyyāna˚)
■ nt. -ṃ adv. to towards Ja.i.263 (matta-vāraṇe); Pv-a.4 (āghātana˚, may here be taken as pred. adj.); Dhp-a.iii.310 (uttara˚).

abhi + mukha