avyāpajjha

Avyāpajjha1

(abyābajjha) neuter (act.) kindness of heart; (pass.) freedom from suffering (Ep. of Nibbāna Vin.i.183 (avyāpajjh˚âdhimutta); Iti.31 (abyābajjh’ārāma).

a + vyapajjha or bajjha, a confusion between the roots bādh or pad

Avyāpajjha2

(abyābajjha) adj.) free from oppression or injury not hurting, kind DN.ii.242 (avera +), DN.ii.276; MN.i.90; Iti.16 = Iti.52 (sukhaṃ); Mil.410 (avera +).

either a + *vyāpadya or more likely a + *vyābādhya