bharita

adjective filled with (-˚) Ja.i.2 (suvaṇṇa-rajata˚ gabbha); Ja.iv.489 (udaka˚); Ja.v.275 (kimi˚); Snp-a.494 (vāta˚); Thag-a.283 (kuṇapa˚).

lit. made to bear, i.e. heavy with etc. Cp. formations bhār˚, fr. bharati