kotthu

jackal DN.iii.25, DN.iii.26; MN.i.334; Mnd.149 (spelt koṭṭhu); Ja.vi.537 (˚sunā: explained by sigāla-sunakhā, katthu-soṇā ti pi pāṭho). kotthuka (and koṭṭhuka) = prec. SN.i.66 (where text has kutthaka) Ja.ii.108; Mil.23.

koṭṭhu Ja only: cp. Sk. kroṣṭu, of kruś