paṭikatheti

to answer, reply Ja.vi.224; DN-a.i.263.

paṭi + katheti