sannata

  1. bent down, low Ja.vi.58 (opp. unnata).
  2. bent, prepared Ja.v.215 (C. suphassita).

pp. of saṃ + nam, cp. sannāmeti