sasati

Sasati1

to slay, slaughter; sassamāna ppr. pass. Ja.v.24 (C. = hiṃsamāna)
inf sasituṃ Ja.vi.291 (read sāsituṃ from sāsati?).
pp sattha.

śas cp. Dhtp.301: gati-hiṃsā-pāṇanesu

Sasati2

to breathe (cp. Dhtp.301: pāṇana): see vissasati.

śvas