upāsati

lit. “to sit close by”, to go after, attend, follow, serve, honour, worship DN.ii.287; AN.i.162; Ja.v.339, Ja.v.371 (= upagacchati C.); Mil.418 (lakkhe upāseti fix his attention on the target).

3rd pl. pres. med upāsare AN.i.162; Ja.iv.417 (= upāyanti C.). Cp. payirupāsati
pp upāsita & upāsīna; (q.v.). See also upāsaka, upāsana1.

upa + ās