vācapeyya

  1. amiable speech (vācā + peyya = piya) Ja.vi.575 (= piyavacana C.)
  2. spelling for vājapeyya (q.v.).