Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

anussarita, 6 találat.

anussarita →

ncped

one who remembers or recollects.

ananussarita →

ncped

not recalled; not reflecting, not recollecting.

anussaritabba →

ncped

will remember; will recollect.

anussaritar →

ncped

one who remembers or recollects.

anussarati →

pts

… pp anussarita (see anussaritar)-Caus anussarāpeti to remind someone, to call to mind…

anussaritar →

pts

one who recollects or remembers SN.v.197, SN.v.225 (saritar +) AN.v.25, AN.v.28.

n. ag. to anussarita, pp. of anussarati