Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

paṭijaggita, 3 találat.

paṭijaggita →

pts

reared, cared for, looked after, brought up Ja.v.274, Ja.v.331.

pp. of paṭijaggati

kiccha →

pts

…Ja.i.147, Ja.i.191 (paṭijaggita), Ja.v.331 (id.) abl. kicchā id. Ja.v.330
akiccha (˚-) without difficulty, easily, in phrase…

paṭijaggati →

pts

…Pv-a.10, Pv-a.43
pp paṭijaggita (q.v.)
caus ˚jaggāpeti.

paṭi + jaggati, cp. BSk. pratijāgarti Divy.124,…