diṇṇa

broken, split, undone, torn, as neg. adiṇṇa unbroken DN.i.115 (so read for ādina-khattiya-kula; variant reading BB. abhinna˚); SN.v.74 (so read for ādīna-mānaso, variant reading BB. adinā & SS ādina˚) Cp. also; ādiṇṇa.

Sk. dīrṇa, pp. of dṛ; dṛṇāti, see darī