viyūhati

to take away, carry off, remove Vin.iii.48 (paṃsuṃ vyūhati) Ja.i.177, Ja.i.199 (paṃsuṃ), Ja.i.238, Ja.i.331 (kaddamaṃ dvidhā viyūhitvā); Ja.iii.52 (vālikaṃ); Ja.iv.265 (paṃsuṃ); Ja.vi.448 (vālukaṃ); Dhs-a.315; Dhp-a.ii.38; Dhp-a.iii.207 (paṃsuṃ). pp. viyūḷha. Cp. saṃyūhati.

vi + ūh, a differentiated form of vah