Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

upanīyati, 4 találat.

upanīyati →

ncped

loka →

pts

…well as MN.ii.68 (upanīyati loko addhuvo, and “attāṇo loko, assakoloko” etc.); “lokassa anto” is lit unattainable: AN.ii.50 =…

nibbuyhati →

pts

…susānaṃ Thig.468 (= upanīyati Thag-a.284); to be led out of = to be saved SN.i.1, cp. RV SN.i.117, 14; SN.vi.62, 6.

Sk. niruhyate, nis…

upaneti →

pts

…Pv-a.53, Pv-a.74
pass upanīyati (˚niyyati)

  1. to be brought (up to) Ja.iv.398; ppr. ˚nīyamāna Ja.i.200;…