Szótár

(Letölthető rövid segédanyag: Páli-Magyar Szójegyzék)

nivattati, 13 találat.

nivattati →

ncped

(intrans.) returns, turns round, turns back; gives up; stops, ceases; tums away from.

nivattati →

pts

to turn back, to return (opp. gacchati), to turn away from, to flee, vanish, disappear Vin.i.46; DN.i.118; Ja.i.223; Ja.ii.153 Ja.iv.142; Snp.p.80; Pv.ii.9#34; Pv.iv.10#7; Snp-a.374; Pv-a.74 Pv-a.1 …

nivattanta →

ncped

of nivattati

nivattenta →

ncped

of nivattati

nivattitabba →

ncped

of nivattati

upanivattati →

ncped

comes back, returns (to).

nivatta →

pts

…Vin.ii.109 (˚bīja) Ja.i.203 Vv-a.72

pp. of nivattati

nivattana →

pts

…Ja.ii.117, Ja.ii.158; Ja.iv.256; Ja.v.162.

fr. nivattati

paṭi →

pts

…(re-appear), ˚nijjhatta, ˚nivattati, ˚pavesati, ˚pākatika (re-stored) ˚bujjhati, ˚vinicchinati, ˚sañjīvita (re-suscitated) ˚sandhi…

paṭinivattati →

pts

…+ nivattati

puna →

pts

…Pv-a.19, Pv-a.38.

  • -nivattati to turn back again SN.i.177
  • -bbhava renewed existence, new birth DN.ii.15;…

upanivattati →

pts

to return Snp.712; Ja.iv.417; Ja.v.126.

upa + n˚

upātivattati →

pts

…+ ati +…